Tisztelt Szülők! Kedves Anyukák és Apukák!

Szeretném megköszönni áldozatos munkájukat, amellyel hozzájárultak iskolánk látványparkjának megépítéséhez. Az őszi kerítésfestés után ismét példaértékű összefogásról tett tanúbizonyságot iskolánk szülő- és pedagógusgárdája, a diákok közössége. A környezetvédelmi akciónkat több, mint félmillió forint értékű támogatással segítette a Dzsungelország Kertépítői Kft., a Mofém Körzeti Lakosok Egyesülete, a Perlmooser Kft., a Mosonmagyaróvári VÜF Kft. és a két iskola Szülői Munkaközössége.

Szívből köszönöm segítségüket magam és az egész tantestület nevében:

Márkusné Hardi Gabriella

intézményvezető

MOFÉMTELEPI MAJÁLIS

 

A Mofém Körzeti Lakosok Egyesülete és a Fekete István Általános Iskola sok szeretett meghívja a kedves szülőket, diákokat, pedagógusokat és a környék lakóit egy kis ünneplésre, mellyel a kertépítő munkát szeretnénk megköszönni minden résztvevőnek. Célunk egyben egy szabadtéri program biztosítása a város és a lakókörnyezet lakosságának bevonásával.

 

Ideje: 2016. május 22. 15.00 – 17.30

Helye: Mofémtelepi iskolaudvar, aula

Program:

         15.00          Lurkóvár Óvoda műsora, a Fekete iskola jazz balett

                            bemutatója

         15.30          Mofém Fúvószenekar koncertje – 1. rész

         16.00          A Fekete iskola mofémtelei színjátszó szakköröseinek

                            műsora

         16.45          Mofém Fúvószenekar koncertje – 2. rész

 

A program ideje alatt az aulában sakkverseny lesz, tanítványaink pedig – jótékonysági céllal - friss limonádét és harapnivalót árulnak.

Mindkét rendezvény után a szomszédos pizzéria kedvezményes pizzával várja a résztvevőket.

 

Előre köszönjük a részvételt és a segítséget mindkét rendezvényen!

KERTÉPÍTÉS, PARKOSÍTÁS

 

Sok szeretett várjuk tanítványainkat, szüleiket, az iskola dolgozóit és a Mofém Körzeti Lakosok Egyesületének tagjait az iskola környezetének szebbé tételére.

A közös őszi kerítésfestési akciónk után az udvar parkosítása a célunk. Összefogással tovább szépíthetjük intézményegységünket. Akciónkkal csatlakozunk Mosonmagyaróvár „Virágos Város” programjához.

 

Ideje: 2016. május 21. (szombat) 9.00 – 13.00

Helye: Gorkij úti egység udvara

 

Előmunkálatok:

1. A Mosonmagyaróvári VÜF Kft. támogatásával a terep előkészítése:

                   - 3 fa kivágása, föld kimarkolása az ebédlő előtti területen

                   - kerti játék elhelyezése az udvaron.

2. A Perlmooser Kft. felajánlásával föld, kavics és díszkő szállítása.

3. A Dzsungelország Kertépítő Kft. megtervezi és levezényli a kertépítést.

4. A Mofém Körzeti Lakosok Egyesülete pályázati forrásból megvásárolja a palántákat.

5. A Szülői Munkaközösség EU szabvány udvari játékot vásárolt.

 

Szükséges eszközök: talicska, lapát, gereblye, ásó, öntözőkanna, kapa, védőkesztyű.

Tisztelt Szülők!

 

Az alábbiakban a 2016/2017. évi tankönyvrendelésről tájékoztatjuk Önöket.

 

Az általános iskolák 1., 2., 3., 4. évfolyamán az állam a 2016/17. tanévben  átvállalja a tankönyvek költségeit, és térítésmentesen biztosítja a tanulók részére.

Ezen kívül  2016/2017-es  tanévben ingyenes tankönyvtámogatást kell biztosítani a nemzeti köznevelés tankönyvellátásának rendjéről szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 4. § (2) bekezdésében rögzítettek szerint. A jogosultságot a kiküldött igénylőlapon kellett jeleznie a szülőnek. Ha ebben változás következik be, 15 napon belül kérjük jelezni.

Az igénylő az általa közölt adatok valódiságáért büntetőjogi felelősséget visel.

Minden jogosultság esetén 2016. október 1-jén is érvényes igazolással kell rendelkeznie a diáknak, az augusztusban lejáró igazolásokat még a tankönyvosztás előtt célszerű megújítani. Ingyenes tankönyvet csak hatályos igazolás ellenében áll módunkban kiadni!

Az ingyenes diákok könyvei az iskolai  könyvtár tulajdonát képezik /kivéve munkafüzetek/, azokat a tanév végén vissza kell adni, tisztaságukra, állagukra vigyázni kell. A  bennük keletkezett kárt meg kell téríteni, kivéve az 1. és 2. évfolyamon.

Fizetős diákok esetében:

  • A számlát a szülő/diák a tankönyvekkel együtt kapja meg, az aláírandó átadás-átvételi bizonylat kíséretében, vagy a szülő által letölthető az online felületről.
  • Befizetési időszak: 2016. augusztus 3. – szeptember 15. között (fizetési határidő: 2016. szeptember 15.)
  • Befizetés módjai: készpénzben, bankkártyával vagy iskolakezdési utalvánnyal a Magyar Postánál, banki átutalással, bankkártyával online a szülői felületen keresztül.

(A tavalyi évhez hasonlóan személyesen készpénzzel, iskolakezdési utalvánnyal, illetve bankkártyával a kijelölt postahivatalokban, valamint készpénzzel és bankkártyával az összes postahivatalban fizethetnek. A posta által elfogadott utalványokat a http://kello.hu/oldalon ellenőrizhetik.)

  • Az adott tanévhez megrendelt tankönyvet a fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő elállási jogának gyakorlásával, 2016. szeptember 15-ig küldheti vissza a KELLO részére. A költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.
  • Visszaküldési cím: 2225 Üllő, Zöldmező u. 3.

Egyéb információ: Kello Infopont – Tatabánya

Cím: 2800 Tatabánya, Komáromi út 27. / Email: kellopont-tatabanya@kello.hu


A 2016/17. tanévre történő általános iskolai beíratások időpontja:

 

2016. április 14. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között

2016. április 15. (péntek) 8.00-18.00 óra között

 

A tanköteles, azaz 2010. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

 

Az első évfolyamra történő beíratáskor be kell mutatni:

·        a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya)

·        gyermek születési anyakönyvi kivonatát

·        TAJ kártyát

·        az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást

(óvodai szakvéleményt, nevelési tanácsadó szakvéleményét)

·        sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a (megyei vagy országos) Szakértői Bizottság szakértői véleményét

 

 

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt. A felvételről vagy elutasításról szóló határozatot az iskola igazgatója 2016. április 29-ig küldi meg a szülő részére. A szülő a felvételi döntés ellen, érdeksérelemre való hivatkozással a kézhezvételtől számított15 napon belül az iskola igazgatójához benyújtott kérelemmel élhet.

Az iskola felvételi körzete:

 

48-as tér Teljes közterület, Ady Endre utca Teljes közterület, Alkotmány utca Teljes közterület, Április utca Teljes közterület ,Árvácska utca Teljes közterület, Bányász utca Teljes közterület, Barátság utca Teljes közterület, Bartók Béla utca Teljes közterület, Bástya utca Teljes közterület, Bem József utca Teljes közterület, Bokréta utca Teljes közterület, Boldogasszony utca Teljes közterület, Boróka köz Teljes közterület, Buda utca Teljes közterület, Buzogány utca Teljes közterület, Bükk utca Teljes közterület, Cseresznyés utca Teljes közterület, Déryné utca Teljes közterület, Dobó Katica utca Teljes közterület, Éger utca Teljes közterület, Eötvös Lóránd utca Teljes közterület, Féltoronyi utca Teljes páratlan oldal Páros oldal: 22-től, Ferenczy Károly utca Teljes közterület, Fertősor Teljes közterület, Fészek utca Teljes közterület, Fő utca  Páratlan oldal: 1-től 41-ig Fekete, Mosonmagyaróvár 9200 Gábor Áron utca Teljes közterület Fekete, Mosonmagyaróvár 9200 Gát utca Teljes közterület, Gorkij utca Teljes közterület, Gyári út Páratlan oldal 19-től Páros oldal: 24-től, Gyertyán utca Teljes közterület, Háncs utca Teljes közterület, Hanság utca Páratlan oldal: 21-től Páros oldal: 34-től, Határőr utca Teljes közterület, Hold utca Teljes közterület, Hubertusz utca Teljes közterület, Huszár Gál utca Teljes közterület, Ifjúság utca Teljes közterület, Inda utca Teljes közterület, Ipartelep Teljes közterület, Juhar utca Teljes közterület, Kalász utca Teljes közterület, Kapucinus utca Teljes közterület, Királyhidai utca Teljes páratlan oldal Páros oldal: 24-től, Kiskapu utca Teljes közterület, Klapka György utca Teljes közterület, Kőris utca Teljes közterület, Kötöttárugyári út Teljes közterület, Lajtaszer Teljes közterület, Lajta zsilip Teljes közterület, Lengyári utca Teljes közterület, Levendula köz Teljes közterület, Liszt Ferenc utca  Páratlan oldal: 69-től, Lomb utca Teljes közterület, Lőpor utca Közterület: 31-től, Móricz Zsigmond utca Teljes közterület, Napsugár utca Teljes közterület, Nezsideri utca Teljes közterület, Pacsirta utca Teljes közterület, Pázsit utca Teljes közterület, Rókadombi utca Teljes közterület, Rózsa utca Teljes közterület,Szegfű utca Teljes közterület,Szekeres Richárd utca Teljes közterület, Szivárvány utca Teljes közterület , Szolnoki út Teljes közterület, Szent Imre utca Teljes páratlan oldal , Tarcsai utca Teljes páratlan oldal, Terv utca Teljes közterület, Tétényi utca Teljes közterület, Timföldgyári utca Teljes közterület, Tövis utca Teljes közterület, Tulipán utca Teljes közterület, Városkapu tér Teljes közterület, Vásártér Teljes közterület, Venyige utca Teljes közterület, Zichy Mihály utca Teljes közterület, Zurányi utca Páratlan oldal: 27-től Páros oldal: 18-tól, utca Teljes közterület.Kedves Tanítványaink, volt Diákjaink, tisztelt Szülők, Pedagógustársak!

Köszönetemet szeretném kifejezni iskolánk Gorkij úti épületének kerítésfestésében nyújtott közreműködésükért. Példaértékű összefogással látványos végeredményt értünk el a színes kerítéssel.
Külön hálás vagyok a Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft-nek és a JUB Kft-nek a festékek és alapozó anyagok felajánlását, Németh Lászlónénak a Kühne Étterem tulajdonosának az ízletes gulyásért, mellyel megvendégelte a lelkes záró csapatot.
Köszönetnyilvánítás illeti azt a Szülőt, aki nemcsak munkájával, hanem anyagilag is hozzájárult az akciónkhoz.

Márkusné Hardi Gabriella
intézményvezető

Várható időjárásForrás: idokep.hu