Fekete István Általános Iskola

Mosonmagyaróvári

Hírek


-----------------------

Kele nap 2019


-----------------------

Alapítványok

-----------------------


-----------------------


-----------------------

Tájékoztató a köznevelési intézmények részére a magyar gyermekvédelmi rendszer működéséről

-----------------------

A nap 24 órájában ingyenesen hívható gyermekvédő hívószám: 06-80/630-155

-----------------------

TEREMBÉRLETI ÜGYINTÉZÉS: IPARTELEPEN

(Alkotmány út 8.)

HÉTFŐ-PÉNTEK 8.00-11.00  GIFFINGER MIHÁLYNÁL

-----------------------


-----------------------

Fekete István Általános Iskola hátrányos helyzetű tanulóinak támogatásáért

Az alapítvány célja:

1. Az alapítvány elsődleges céljának tekinti, hogy támogassa azokat a tanulókat, 
 • akik szociális nehézségekkel küzdő családokból jönnek, ahol a tanuló az anyagiakat és/vagy képességeit tekintve hátrányos helyzetű, 
 • ahol az egy főre jutó jövedelem alacsonyabb a mindenkori nettó minimálbérnél,
 • csonka családból származó, árva, nevelőszülőknél vagy állami gondozásban nevelt gyermekek,
 • ahol a családban váratlan tragédia történt,
 • a családi körülményeket tekintve hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek és ebből kifolyólag tanulási nehézségekkel és/vagy magatartási, beilleszkedési problémákkal küzdenek.
2. Az alapítvány támogatja azokat a fejlesztő köröket, tevékenységeket, ahol az 1. pontban meghatározott tanulók képességei eredményesen fejleszthetők, illetve magatartási és beilleszkedési problémáik kezelhetők.
3. Az alapítvány e célokat közhasznú tevékenységként, e tevékenység kiegészítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenység folytatását közhasznú alapítvány formájában végzi.
A támogatásban részesülő tanulók személyéről, illetve a képességfejlesztő tevékenységekről, a támogatás összegéről mindenkor az alapítvány 5 tagú kuratóriuma dönt, javaslatokat pedig az osztályfőnökök és a nevelőtestület tehetnek.
A támogatás kiterjedhet:
 • vizsgadíj térítésére,
 • tanulmányi kirándulás (rész) költségeinek kifizetésére,
 • tanulmányi- vagy levelezős versenyek nevezési díjainak kifizetésére,
 • szervezett osztály-, illetve iskolai programok költségeinek fedezésére,
 • önköltséges szakkörök óradíjainak támogatására,
 • táborozási költségek enyhítésére,
 • útiköltsége térítésére (versenyekre, vizsgákra)
 • anyag-, és eszközszükséglet fedezésére.
Adószám: 18972010-1-08
Számlaszám: Rajkai Takarékszövetkezet 59500155-11018692