Fekete István Általános Iskola

Mosonmagyaróvári

Hírek


-----------------------


-----------------------

Tájékoztató a köznevelési intézmények részére a magyar gyermekvédelmi rendszer működéséről

-----------------------

A nap 24 órájában ingyenesen hívható gyermekvédő hívószám: 06-80/630-155

-----------------------

TEREMBÉRLETI ÜGYINTÉZÉS: IPARTELEPEN

(Alkotmány út 8.)

HÉTFŐ-PÉNTEK 8.00-11.00  GIFFINGER MIHÁLYNÁL

-----------------------


-----------------------


-----------------------

KezőoldalTisztelt Szülők, kedves Gyerekek!

 

Szívből köszönöm példamutató segíteni akarásukat, aktív részvételüket a LIONS mozgalomban, melynek keretén belül cipős doboznyi karácsonyi ajándékokat gyűjtöttek a Kárpátalján élő gyermekek számára. Megható és tiszteletreméltó volt a nagyszámú segítő a „Gyermekektől gyermekeknek!” akcióra. Több, mint száz gyönyörűen becsomagolt cipősdobozt szállítottak el iskolánkból a karitatív szervezet munkatársai 2017. november 17-én Kárpátaljára. Ezt követően beküldött csomagok városunk rászorulói között kerül kiosztásra a LIONS Karácsonyon.

 

Fogadják/fogadjátok mély tiszteletemet és elismerésemet!


Márkusné Hardi Gabriella

                                                                                                                                 intézményvezető
Fekete István

Fekete István (Gölle, 1900. január 25. – Budapest, 1970. június 23.) író, számos ifjúsági könyv és állattörténet írója. Barátjával, Csathó Kálmánnal együtt az „erdész-vadász irodalom” legismertebb művelője. Jókai mellett minden idők legolvasottabb magyar írója. 2002 decemberéig legalább 8 700 000 példányban adták ki műveit magyar nyelven. Külföldön tíz nyelven, 12 országban, 45 kiadásban jelentek meg könyvei.


Sok szeretettel üdvözlöm iskolánk honlapján. Bízom benne, hogy az iskolánk felkelteti érdeklődését.

A Mosonmagyaróvári Fekete István Általános Iskola gyermekközpontú törekvései, sokéves hagyományai, klasszikus emberi értékekre épülő, mai modern, életközeli normákat közvetítő, humánus nevelő munkája megkülönbözteti minden más iskolától.

Olyan fiatalokat szeretnénk nevelni, akik képesek lesznek a változó társadalmi viszonyokhoz alkalmazkodni és helytállni az életben. Arra törekszünk, hogy megteremtsük az élethosszig tartó tanulás alapjait, és kialakítsuk az önálló ismeretszerzés képességét. Személyiségük fejlesztésével, reális önismeret kialakításával, valamint tudásuk és ismereteik folyamatos gyarapításával igyekszünk növelni a társadalomba való beilleszkedésük esélyeit.

Legfőbb erősségünk az emelt szintű idegen nyelvoktatás, az egészséges életmódra nevelés és Fekete István szellemiségének ápolása. Kiemelt tevékenységeink a vizuális kultúra fejlesztése, a testnevelés és a sport, a projektnapok természetes megtapasztaláson alapuló interaktív programjai és a diákönkormányzat szerteágazó tevékenysége.

Iskolánk a gyermekekért van, ők jelentik a legnagyobb értéket, ezért is töltenek el bennünket nagy örömmel sikereik és eredményeik.

Nevelőink következetesen, okos szeretettel és nagy szakmai hozzáértéssel végzik munkájukat, ez az oka versenyeredményeinknek, sikeres helytállásunknak különféle rendezvényeken és a továbbtanulásban.

Nevelő-oktató munkánk csak a szülőkkel együtt lehet eredményes. Kiváló a kapcsolatunk tanítványaink szüleivel, elfogadják, segítik és támogatják munkánkat. Örömmel tapasztalják, hogy gyermekeik tudásban, emberi értékekben gyarapodnak és jól érzik magukat a családias légkörű iskolánkban.

Köszönöm kollégáim áldozatos, fáradtságot nem ismerő munkáját, a szülői ház támogatását és tanítványaink helytállását.


Hiszem és vallom:

„Én meg tudom tenni, amit te nem, és te meg tudod tenni, amit én nem, együtt nagy dolgokra vagyunk képesek."

(Teréz anya)Márkusné Hardi Gabriella

Intézményvezető

Forrás:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Fekete_Istv%C3%A1n_(%C3%ADr%C3%B3,_1900%E2%80%931970)

http://gyor.imami.hu/iskolak/mosonmagyarovari-fekete-istvan-altalanos-iskola