Fekete István Általános Iskola

Mosonmagyaróvári

Hírek

A nap 24 órájában ingyenesen hívható gyermekvédő hívószám: 06-80/630-155

-----------------------

Aktuális információk a tanévkezdésről

-----------------------

Nyári Napközis Tábor

-----------------------

Étkezés tájékoztatás

-----------------------

TEREMBÉRLETI ÜGYINTÉZÉS: IPARTELEPEN

(Alkotmány út 8.)

HÉTFŐ-PÉNTEK 8.00-11.00 AZ ISKOLATITKÁRNÁL GIFFINGER MIHÁLYNÁL

-----------------------


-----------------------


-----------------------

Tankönyvlisták

Tisztelt Szülők!

 

Az alábbiakban a 2017/2018. évi tankönyvrendelésről tájékoztatjuk Önöket.

 

A tankönyvrendelés 2017/2018. évi menetrendje:

 

2017. március 16.: KELLO megnyitotta a tankönyvrendelési felületet (tankonyvrendeles.kello.hu) az intézményi-, valamint a tanulói adatok áttöltésére és rögzítésére.

2017. április 1.: KELLO feltölti a tankönyvjegyzéket a rendelési felületre.

2017. április 1 – 30.: tankönyvfelelősök leadják az alaprendeléseket, alaprendelés lezárása, fenntartói jóváhagyás.

2017. május 15. – június 30.: tankönyvfelelősök módosíthatják az alaprendeléseket, fenntartói jóváhagyás itt is szükséges.

2017. augusztus 1 – augusztus 25.: KELLO kiszállítja az alaprendelés során megrendelt tankönyveket, és a sajátos nevelési igényű gyermekek részére megrendelt fejlesztő eszközöket.

2017. augusztus 28. – augusztus 31.: az alaprendelés hiányainak pótlása (az augusztus 25-ig ki nem szállított tankönyvek kiszállítása).

2017. augusztus 21. – szeptember 15.: pótrendelés leadásának időszaka a tankönyvrendelési felületen a fenntartó jóváhagyásával.

2017. szeptember 25 – től: KELLO kiszállítja a pótrendelésben megrendelt tankönyveket.

2017. szeptember 25. – 2018. március 13.: évközi rendelés a tankönyvrendelési felületen, 2018. március 16. – április 30. közötti időszakban az évközi rendelést írásban az ugyfelszolgalat@kello.hu e-mail címen fogadjuk.

2017. szeptember 27. – október 1.: tankönyvfelelősök módosíthatják a tanulói státuszokban bekövetkezett, addig még nem rögzített változásokat.

 

Változások:

 

Az általános iskolák 1., 2., 3., 4., 5. évfolyamán az állam a 2017/18. tanévben átvállalja a tankönyvek költségeit, és térítésmentesen biztosítja a tanulók részére.

Ezen kívül 2017/2018-as tanévben ingyenes tankönyvtámogatást kell biztosítani a nemzeti köznevelés tankönyvellátásának rendjéről szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 4. § (2) bekezdésében rögzítettek szerint.

A jogosultságot a kiküldött igénylőlapon kellett jeleznie a szülőnek. Ha ebben változás következik be, 15 napon belül kérjük jelezni.

Az igénylő az általa közölt adatok valódiságáért büntetőjogi felelősséget visel.

Minden jogosultság esetén 2017. október 1-jén is érvényes igazolással kell rendelkeznie a diáknak, az augusztusban lejáró igazolásokat még a tankönyvosztás előtt célszerű megújítani. Ingyenes tankönyvet csak hatályos igazolás ellenében áll módunkban kiadni!

Az ingyenes diákok könyvei az iskolai könyvtár tulajdonát képezik /kivéve munkafüzetek/, azokat a tanév végén vissza kell adni, tisztaságukra, állagukra vigyázni kell. A bennük keletkezett kárt meg kell téríteni, kivéve az 1. és 2. évfolyamon.

 

Számlázás:

 

1.      Fizetős státuszú diákok esetében:

 

1.1.   Alaprendelés:

A számlát a szülő/diák a tankönyvekkel együtt kapja meg, az aláírandó átadás-átvételi bizonylat kíséretében, vagy a szülő által letölthető az online felületről.

A fizetős diákok számláit egyben küldjük ki az iskolákba 2017. augusztus 21-től – 31-ig, kivéve azon számlákat, melyeknek a kiegyenlítése a szülői online felületen vagy átutalással megtörtént. A befizetés tényét a tankönyvrendelési felületen jelezzük.

Befizetési időszak: 2017. augusztus 21. – szeptember 15. között (fizetési határidő: 2017. szeptember 15.).

Befizetés módjai: kifizethető online bankkártyával (szülői felületen), átutalással, valamint a postahivatalokban a Magyar Posta által elfogadott fizetési módokon.

Az adott tanévhez megrendelt tankönyvet a fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő elállási jogának gyakorlásával, 2017. szeptember 15-ig küldheti vissza a KELLO részére. A költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia. Visszaküldési cím: 2225 Üllő, Zöldmező u. 3.

 

1.2.   Pótrendelés:

Számla kézbesítése: az iskolák postai úton kapják meg legkésőbb 2017. október 30-ig

A számla a szülőhöz/diákhoz utólag, az iskola segítségével jut el, vagy a szülő által letölthető az online felületről.

Befizetési határidő: a tankönyvek kiszállításától számított 15 napon belül.

Befizetés módjai: megegyezik az alaprendelés befizetési módjaival.

 

2.      Iskolaváltás/fizetési státuszváltozás kezelése:

 

2.1.   Fizetősből fizetősbe : Átiratkozik egy fizetős státuszú diák egy másik iskolába

A szülő/diák, saját költségén, átvételt követő 15 napon belül visszaküldheti a tankönyveket a KELLO-nak, hivatkozva az eredeti megrendelés adataira (diák neve, oktatási azonosítója, eredeti számla vagy számla adatai).

A KELLO sztornó számlát állít ki az iskolát váltó diáknak, melyet eljuttat a szülőnek, illetve letölthető a szülői felületen. Ha a számlát már kifizették, a KELLO visszaküldi/visszautalja a számla ellenértékét.

 

Új, fizetős tanuló érkezik az iskolába:

Pótrendelésként kell rögzíteni az új diák rendelését 2017. szeptember 15-ig. Amennyiben ez nem lehetséges, 2017. szeptember 25. után az évközi rendelési felületen kell részére megrendelni a tankönyveket.

A KELLO számlát állít ki a diáknak, melyet elküld az iskolába. Új diák/szülő a kézhezvételtől számított 15 napon belül kell, hogy kiegyenlítse a számlát.

vagy

Az átiratkozó diák viszi magával a megvásárolt könyveket az új iskolába/az új tanuló hozza magával a szükséges tankönyveket. Ezen esetekben nincs további teendő.

 

2.2.   Fizetősből nem fizetősbe : A fizetős diák státusza ingyenesre változik.

A diák státuszát a KELLO tankönyvrendelési felületén haladéktalanul át kell állítani „szülő/gondviselő fizet”-ből „normatív támogatottra„-ra. A későn ismertté váló változások tekintetében a KELLO szeptember 27-e és október 1-e között a rendszerében lehetővé teszi a változások iskolák általi felvitelét a szükséges számlakorrekciók elvégzése érdekében.

A KELLO sztornó számlát állít ki a fizetési státuszt váltó diáknak, melyet eljuttat az iskolának, illetve letölthető a szülői felületen.

Ha a számla ellenértéke már kiegyenlítésre került a diák/szülő által, a KELLO visszaküldi/visszautalja a számla ellenértékét.

A KELLO kiszámlázza az új rendelést az iskolának/fenntartónak, melyet eljuttat a tankönyvrendelési felületen megadott számlázási címre iskolának/fenntartónak.

 

2.3.   Nem fizetősből nem fizetősbe : Nem fizetős diák könyvét másik nem fizetős státuszú diák kapja.

Nincs teendő, az iskola/fenntartó saját hatáskörben mozgathatja a tankönyveket a nem fizetős státuszú diákok között, számlamódosítás nem szükséges (ilyen esetben az új nem fizetős diáknak értelemszerűen nem kell könyvet rendelni, hiszen már az iskolában van a tankönyv).

 

2.4.   Nem fizetősből fizetősbe : Nem fizetős diák státusza fizetősre változik.

A diák státuszát a KELLO tankönyvrendelési felületén haladéktalanul át kell állítani nem fizetősből „szülő/gondviselő fizet” státuszra, de legkésőbb 2017. szeptember 27-e és október 1-e között.

A KELLO az intézménynek jóváírja a diák rendelésének ellenértékét.

A KELLO számlát küld a diák nevére az iskolába, illetve a számla letölthető a szülői felületen, (ha ezt a szülő a felületen jelezte), melyet a diáknak/szülőnek 15 napon belül be kell fizetnie.

 

Ügyfélszolgálat elérhetősége: A KELLO Ügyfélszolgálatának központi telefonszáma: +36 1 237 6900

E-mail cím: ugyfelszolgalat@kello.hu / A Könyvtárellátó levelezési címe: 1391 Budapest Pf.: 2014.


2016/2017 Tankönyvlista

 

1.

osztály

Kód

Címe

Jellege

Ára

AP-010121

Az én ábécém 1. tk.

860 Ft

AP-010127

Az én ábécém 1. mf.

360 Ft

AP-010122

Első olvasókönyvem tk.

860 Ft

AP-010201

Gyöngybetűk 1. mf.

440 Ft

AP-010219

Nagybetűs írásfüzetem - Olvasásfüzet 1. mf.

580 Ft

AP-010218

Kisbetűs írásfüzetem 1. mf.

590 Ft

AP-010217

Szépen, helyesen! 1. mf.

440 Ft

AP-010806

Az én matematikám 1. tk.

800 Ft

AP-010807

Az én matematikám 1. mf.

470 Ft

AP-010814

Számoljunk! 1. mf.

360 Ft

AP-010910

A mi világunk 1. tk.

Tartós

650 Ft

AP-010911

A mi világunk 1. mf.

440 Ft

AP-012005

Első daloskönyvem tk.

Tartós

540 Ft

7 390 Ft

Német

RK-5258-38-1

Hallo Anna 1 tk.

Tartós

1 800 Ft

RK-5258-37-4

Hallo Anna 1 mf.

1 272 Ft

10 462 Ft

Angol

EK-Smartjunior1SB_UJ

Smart Junior 1 tk.

Tartós

1 504 Ft

EK-Smartjunior1WB_UJ

Smart Junior 1 mf.

2 066 Ft

10 960 Ft

2.

osztály

Kód

Címe

Jellege

Ára

AP-020123

Hétszínvarázs olvasókönyv 2. tk.

930 Ft

AP-020124

Hétszínvarázs 2. mf.

640 Ft

AP-020204

Írás 2. mf.

500 Ft

AP-020307

Nyelvtan és helyesírás 2. tk.

930 Ft

AP-020306

Nyelvtan és helyesírás 2. mf.

690 Ft

AP-020813

Az én matematikám 2. tk.

860 Ft

AP-020814

Az én matematikám 2. mf.

570 Ft

AP-020816

Számoljunk! 2. mf.

360 Ft

AP-020912

A mi világunk 2. tk.

Tartós

720 Ft

AP-020913

A mi világunk 2. mf.

500 Ft

AP-022003

Második daloskönyvem tk.

Tartós

650 Ft

RK-5258-24-4

Hallo Anna 2 tk.

Tartós

1 800 Ft

RK-5258-26-8

Hallo Anna 2 mf.

1 272 Ft

10 422 Ft

3.

osztály

Kód

Címe

Jellege

Ára

AP-030123/1

Hétszínvirág olvasókönyv 3. tk.

Tartós

930 Ft

AP-030124

Hétszínvirág 3. mf.

640 Ft

AP-030205

Írás-helyesírás munkafüzet 3.

500 Ft

AP-030306

Nyelvtan és helyesírás tk. 3

Tartós

930 Ft

AP-030307

Nyelvtan és helyesírás mf. 3.

690 Ft

AP-030403

Fogalmazás mf. 3.

760 Ft

AP-030815

Harmadik matematika tk.

860 Ft

AP-030816

Harmadik matematika mf.

570 Ft

AP-030817

Számoljunk! 3. mf.

360 Ft

AP-030912

A mi világunk 3. tk.

Tartós

720 Ft

AP-030913

A mi világunk 3. mf.

500 Ft

AP-032005

Harmadik daloskönyvem tk.

Tartós

650 Ft

NT-56481

Konfetti tk.

Tartós

1 300 Ft

NT-56481/M

Konfetti mf.

640 Ft

10 050 Ft

4.

osztály

Kód

Címe

Jellege

Ára

AP-040116

Hétszínvilág olvasókönyv 4. tk.

Tartós

930 Ft

AP-040117

Hétszínvilág 4. mf.

640 Ft

AP-040307

Nyelvtan és helyesírás 4. tk.

Tartós

930 Ft

AP-040308

Nyelvtan és helyesírás 4. mf.

690 Ft

AP-040403

Fogalmazás mf. 4.

760 Ft

AP-040810

Negyedik matematika tk.

860 Ft

AP-040811

Negyedik matematika mf.

570 Ft

AP-040813

Számoljunk! 4. mf.

360 Ft

AP-040912

A mi világunk 4. tk.

Tartós

720 Ft

AP-040913

A mi világunk 4. mf.

500 Ft

AP-042005

Negyedik daloskönyvem tk.

Tartós

650 Ft

ZI-0001/NI

Komm mit 1. Neu! tk.

Tartós

1 900 Ft

ZI-0001/HN

Komm mit 1. Neu! mf.

1 460 Ft

10 970 Ft

5.

osztály

Kód

Címe

Jellege

Ára

AP-050305

Nyelvtan 5. tk.

Tartós

860 Ft

AP-050306

Nyelvtan 5. mf.

430 Ft

AP-050513

Irodalom 5. tk.

Tartós

790 Ft

AP-050514

Irodalom 5. mf.

400 Ft

AP-050515

Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 5.

470 Ft

FI-504010501/1

Történelem 5. tk.

Tartós

500 Ft

FI-504010502/1

Történelem 5. mf.

350 Ft

MK-4187-2/UJ-K

Matematika 5. GONDOLKODNI JÓ! tk.

1 190 Ft

AP-051007

Természetismeret 5. tk.

Tartós

990 Ft

AP-051008

Természetismeret 5. mf.

570 Ft

AP-052004

Énekeskönyv 5. tk.

Tartós

720 Ft

AP-052203

A képzelet világa 5. tk.

Tartós

720 Ft

FI-504020501/1

Erkölcstan tankönyv 5.

Tartós

350 Ft

8 340 Ft

6.

osztály

Kód

Címe

Jellege

Ára

AP-060309

Nyelvtan 6. tk.

Tartós

790 Ft

AP-060308

Nyelvtan 6. mf.

640 Ft

AP-060514

Irodalom 6. tk.

Tartós

1 000 Ft

AP-060513

Irodalom 6. mf.

470 Ft

AP-060511

Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 6.

470 Ft

FI-504010601

Történelem 6. tk.

Tartós

400 Ft

FI-504010602

Történelem 6. mf.

250 Ft

MK-4198-8/UJ-K

Matematika 6. GONDOLKODNI JÓ! tk.

1 290 Ft

AP-061009

Természetismeret 6. tk.

Tartós

1 290 Ft

AP-061008

Természetismeret 6. mf.

690 Ft

AP-062004

Énekeskönyv 6. tk.

Tartós

720 Ft

AP-062204

A képzelet világa 6. tk.

Tartós

790 Ft

FI-504020601

Erkölcstan tankönyv 6.

Tartós

300 Ft

9 100 Ft

Német

ZI-0002/NI

Komm mit 2. Neu! tk.

Tartós

2 310 Ft

ZI-0002/HNI

Komm mit 2. Neu! mf.

1 300 Ft

12 710 Ft

Angol sima

OX-4763059

Project 2. tk.

2 024 Ft

OX-4763691

Project 2. mf.

1 883 Ft

13 007 Ft

7.

osztály

Kód

Címe

Jellege

Ára

AP-070305

Nyelvtan 7. tk.

Tartós

790 Ft

AP-070306

Nyelvtan 7. mf.

640 Ft

AP-070513

Irodalom 7. tk.

Tartós

1 000 Ft

AP-070514

Irodalom 7. mf.

470 Ft

AP-070512

Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 7.

470 Ft

FI-504010701

Történelem 7. tk.

Tartós

650 Ft

FI-504010702

Történelem 7. mf.

400 Ft

MK-4209-7/UJ-K

Matematika 7. GONDOLKODNI JÓ! tk.

1 350 Ft

FI-505040701

Fizika 7. tk.

Tartós

500 Ft

FI-505040702

Fizika 7. mf.

350 Ft

NT-11777

Kémia 7. tk.

Tartós

900 Ft

NT-11777/M

Kémia 7. mf.

640 Ft

NT-11774

Biológia 7. tk.

Tartós

900 Ft

NT-11774/M

Biológia 7. mf.

640 Ft

FI-506010701

Földrajz 7. tk.

Tartós

650 Ft

FI-506010702

Földrajz 7. mf.

400 Ft

AP-072003

Énekeskönyv 7. tk.

Tartós

790 Ft

AP-072203

A képzelet világa 7. tk.

Tartós

790 Ft

FI-504020701

Erkölcstan tankönyv 7.

Tartós

350 Ft

12 680 Ft

Német

RK-5127-57-1/új

Wir 3. tk

1 800 Ft

RK-5127-70-0/új

Wir 3. mf.

1 614 Ft

16 094 Ft

Angol

OX-4763103

Project 3. tk.

2 024 Ft

OX-4763707

Project 3. mf.

1 883 Ft

16 587 Ft

8.

osztály

Kód

Címe

Jellege

Ára

AP-080304

Nyelvtan 8. tk.

Tartós

790 Ft

AP-080305

Nyelvtan 8. mf.

640 Ft

AP-080509

Irodalom 8. tk.

Tartós

1 000 Ft

AP-080510

Irodalom 8. mf.

470 Ft

AP-080511

Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 8.

470 Ft

FI-504010801

Történelem 8. tk.

Tartós

650 Ft

FI-504010802

Történelem 8. mf.

400 Ft

MK-4319-0/UJ

Matematika 8. GONDOLKODNI JÓ! tk.

1 240 Ft

FI-505040801

Fizika 8. tk.

Tartós

500 Ft

FI-505040802

Fizika 8. mf.

350 Ft

NT-11877

Kémia 8. tk.

Tartós

900 Ft

NT-11877/M

Kémia 8. mf.

640 Ft

FI-506010801

Földrajz 8. tk.

Tartós

650 Ft

FI-506010802

Földrajz 8. mf.

400 Ft

AP-082004

Énekeskönyv 8. tk.

Tartós

790 Ft

AP-082202

A képzelet világa 8. tk.

Tartós

790 Ft

FI-504020801

Erkölcstan tankönyv 8.

Tartós

350 Ft

11 030 Ft

Német sima

RK-5127-70-1

Wir 4. tk

1 800 Ft

RK-5127-70-2

Wir 4. mf.

1 614 Ft

14 444 Ft

Német tagozat

ZI-0005/N

Kommst du mit 3. Neu! tk.

2 000 Ft

ZI-0005/HN

Kommst du mit 3. Neu! mf.

1 460 Ft

14 490 Ft

Angol sima

OX-4763158

Project 4. tk.

2 024 Ft

OX-4763714

Project 4. mf.

1 883 Ft

14 937 Ft


Kötelező irodalom


3. osztály

Csukás István: Pom Pom meséi - Szegény Gombóc Artúr


4. osztály

Csukás István: Keménykalap és Krumpliorr


5. osztály

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk


6. osztály

Gárdonyi Géza: Egri csillagok


7. osztály

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője


8. osztály

Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig