Fekete István Általános Iskola

Mosonmagyaróvári

Hírek


-----------------------

Kele nap 2019


-----------------------

Alapítványok

-----------------------


-----------------------


-----------------------

Tájékoztató a köznevelési intézmények részére a magyar gyermekvédelmi rendszer működéséről

-----------------------

A nap 24 órájában ingyenesen hívható gyermekvédő hívószám: 06-80/630-155

-----------------------

TEREMBÉRLETI ÜGYINTÉZÉS: IPARTELEPEN

(Alkotmány út 8.)

HÉTFŐ-PÉNTEK 8.00-11.00  GIFFINGER MIHÁLYNÁL

-----------------------


-----------------------

Projektnapok

Az élményszerő tanulás és a megtapasztaláson alapuló ismeretszerzés fontosságát szem előtt tartva egyrészt ünnepekhez, jeles napokhoz kötődő alkalmakkor, illetve a szabadtéri programok megvalósítására alkalmas tavaszi hónapokban projektnapokat szerveznek pedagógusaink. Ezeken a napokon sokrétű tevékenység segíti a diákok szokásostól eltérő tanulását, könyvtári órák, tanulmányi kirándulások, városi séták az identitás pontok beépítésével, közösségépítő foglalkozások és különféle sportprogramok.

Jó alkalom nyílt a helyes közlekedésre nevelésre, a viselkedéskultúra formálására, az intézményegységek diákkapcsolatainak elmélyítésére.

A napok programjaiba beépítésre kerülnek a történelem, földrajz, környezet- és természetismeret, rajz, technika, ének, hon- és népismeret, tánc és dráma, valamint a magyar és német/angol tantárgyak tapasztalatszerésen alapuló tananyagtartalmai.

Az osztályok a napok végén prezentációs anyagot is készítenek élményeikről.